Izbica Kujawska Online -- www.izbica-kujawska.com


Podmenu

Początki

Wieki XVI-XVIII

Pod zaborami

XX-lecie międzywojenne

II wojna światowa

Po 1945 r.


Podmenu
Powrót do Strona Główna
 
www.izbica-kujawska.com - Informacje - Historia cz.2

HISTORIA IZBICY KUJAWSKIEJ
Wieki XVI - XVIII

Wieki XV i XVI były bardzo pomyślne dla Izbicy. Ówcześni właściciele Izbicy bardzo starali się rozwinąć miasteczko. Powoli rozwijał się przemysł. Postęp wpływał korzystnie na mieszkańców Izbicy. Mimo to pojawiały się jednak konflikty interesów, zwłaszcza między Kościołem a społeczeństwem świeckim. Chodziło zarówno o zobowiązania ludności wobec kościoła (głównie dziesięcina) jak i o częstą demoralizację i brak kwalifikacji zawodowych zastępców proboszcza, który przebywał najczęściej na kanonii we Włocławku. Budziło to protesty ze strony szlachty jak i nawet części samego kleru.

Dokument lokacyjny Nowej Izbicy z 1754 r. [źródło: Dorcz K., Izbica Kujawska. Herb Miasta, Izbica Kujawska 1994.]

Reformacja zapoczątkowana na Kujawach w pierwszej połowie XV w. nie miała charakteru radykalnego. Miała ona poparcie zarówno wśród chłopów, jak i mieszczan i szlachty. Stan ten utrzymał się także w następnym stuleciu. Szlachta często korzystała z okazji, aby przejmować dziesięcinę należną kościołowi jak i zabierać wioski, przypisane wcześniej kościołowi. W czasach kontrreformacji władze kościelne zmuszone były przeprowadzić reformę kleru, licząc, że uzdrowi to sytuację. W tym czasie miasto przeszło w ręce rodu Latalskich (Jerzy Latalski objął miasto między 1584 a 1598r). Pojawili się kalwini i anabaptyści. Kontrreformacja dała znać osobie, gdy miasto przeszło w ręce protestanckie. Przeprowadzano kontrole, zjawiali się wizytatorzy i biskupi. Aby usprawnić administrowanie diecezją archidiakonat włocławski podzielono na dwa dekanty, a z początkiem wieku XVII utworzono ich sześć, m.in lubotyński, do którego weszła m.in parafia izbicka. W 1779r. roku dekanat nosił nazwę izbickiego.

Fragment mapy z 1526 r.

W okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej Izbica odgrywała pewną rolę gospodarczą. Nie można tego powiedzieć o funkcji administracyjnej, której jako takiej nie pełniła. W tym okresie Izbica liczyła około 200 mieszkańców. Posiadała ona przedmieście, jednak nie była otoczona murem obronnym. Niestety "potop" szwedzki w połowie XVII w. dotknął także Kujawy, a tym samym i Izbicę. Częste pożary, będące skutkiem działań wojennych, a także późniejszy rokosz Lubomirskiego i wojny w początkach XVIII w. rujnowały miasteczko.

W 1735 roku miasto niemalże całkowicie spłonęło. Dzięki dobrej koniunkturze w gospodarce udało się uzyskać w 1754r. od króla Augusta III przywilej lokacyjny dla Nowej Izbicy. Stało się to możliwe dzięki staraniom kolejnego dziedzica - Jana Skarbka. Od tego okresu miasteczko znów zaczęło się rozwijać.


[ << 1 2 3 4 5 6 >> ]izbica-kujawska.com - Izbica Kujawska Online. Niezależny serwis informacyjny gminy i miasta Izbica Kujawska
ul. Polna 2 m. 3, 87-865 Izbica Kujawska
e-mail: kontakt@izbica-kujawska.com
---------------------------------------------
Copyright 2002-2018 by Błażej Nowicki

Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 13.0.1, Opera 11.10 PL, Google Chrome 10.0.648.133
Kodowanie znaków: utf-8
Zabronione jest kopiowanie kodu źródłowego strony i grafiki bez zgody redakcji !!!

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na takie praktyki.
Podstawa prawna: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Hosting: INFO-CAL