Izbica Kujawska Online -- www.izbica-kujawska.com


INFO
Serwis internetowy
Izbica Kujawska Online funkcjonuje jako zarejestrowane czasopismo

[Więcej informacji i kontakt]

Wyszukiwarka
w serwisie w Google

Dziennik
Dziś
Imieniny:

Sonda
Jak często odwiedzasz stronę www Izbica Kujawska Online?
 codziennie
 kilka razy w tygodniu
 kilka razy w miesiącu
 rzadziej
 wolę jej profil na Facebooku
Wyniki
IM Sonda v1.5

 
www.izbica-kujawska.com - Strona Główna

Witamy wszystkich na pierwszej, nieoficjalnej stronie poświęconej w całości Izbicy Kujawskiej i jej okolicom. Jest to urocze, niewielkie miasteczko o ponad 600 - letniej historii. Mamy nadzieję, iż strona zachęci Państwa do odwiedzenia naszej miejscowości. Zapraszamy !!!

 
WIADOMOŚCI
Chcesz napisać artykuł? Masz ciekawe zdjęcia? Pasjonuje Cię historia Izbicy Kujawskiej?
Posiadasz jakiś ukryty talent? Napisz! Adres: kontakt@izbica-kujawska.com


Pamiątka Reformacji: Powołanie ks. Ryszarda Kneifla na pastora samodzielnej parafii luterańskiej w Izbicy Kujawskiej (wokacja + kilka fotografii)

Dodał: Błażej Nowicki, dnia 31.10.2021, 12:11

W Święto Reformacji tradycyjnie chciałbym przybliżyć wybrany wycinek z historii izbickich ewangelików. Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej parafii ewangelickiej były i są wybory pastora-proboszcza. Nim przeniesiemy się do przeszłości, poruszę w tym miejscu bardzo istotną kwestię. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim (Luterańskim), jak i w zdecydowanej większości innych kościołów protestanckich to parafianie wybierają proboszcza parafii. To ogromna zaleta, gdyż w ten sposób proboszczem ich parafii zostaje osoba, którą wybrali i chcieli sami parafianie. Ryzyko, iż stanowisko to obejmie np. osoba niekompetentna, nie potrafiąca głosić kazań lub mająca na swoim sumieniu niewłaściwie zachowanie w stosunku do innych osób (chociażby dzieci) jest minimalne. W dużej części parafii luterańskich kandydaci na proboszcza odprawiają nabożeństwa w kolejne niedziele poprzedzające wybory, przez co każdy parafianin ma możliwość zapoznania się z tym, w jaki sposób kandydaci mogą pełnić swoją posługę na rzecz parafii. Trzeba podkreślić, że wszelkie istotne kwestie w zakresie funkcjonowania parafii nie mogą być jednostronnymi decyzjami proboszcza (parafią ewangelicką zarządza Rada Parafialna wybrana przez Zgromadzenie Parafialne). To olbrzymia różnica na korzyść w stosunku do większościowego w Polsce kościoła rzymskokatolickiego, gdzie proboszcz nadawany jest "z urzędu", a parafianie nie mają na to żadnego wpływu. W kościele katolickim Rada Parafialna ma fasadowy charakter i służy głównie jako ciało doradcze proboszcza i nie jest tworzona po to, by kierować parafią.

Przez długie dziesięciolecia zbór w Izbicy nie miał własnego duszpasterza. Nabożeństwa w Izbicy odprawiali zamiejscowi duchowni, którzy dojeżdżali do Izbicy m.in z Babiaka, Chodcza, Koła, Przedcza, Sompolna czy Władysławowa. Taki stan rzeczy spowodowany był m.in. stosunkowo niską liczbą luteran jak i brakiem kościoła w Izbicy, przez co nabożeństwa musiały odbywać się nierzadko w prywatnych domach. Budowa kościoła ewangelickiego w Izbicy w latach 1906-1909 w dużej mierze przyczyniła się do tego, iż z dniem 1 stycznia 1910 roku izbicki zbór stał się filiałem parafii Koło. Izbica wprawdzie nadal nie miała własnego pastora, ale dynamiczny rozwój parafii pozwalał realnie myśleć o utworzeniu w niedalekiej przyszłości samodzielnej parafii ewangelickiej w Izbicy Kujawskiej. Jak się okaże, marzenie izbickich luteran ziści się ćwierć wieku później. W dniu 3 grudnia 1933 roku, po wcześniejszym zawiadomieniu Starostwa Powiatowego w Kole oraz po trzykrotnych ogłoszeniach w kościołach filiału Izbica (a więc w Izbicy i wybudowanym w 1907 roku kościele w Pasiece) do Izbicy Kujawskiej przybyli ks. dr Juliusz Bursche, Superintendent Generalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP, wybitna postać zarówno polskiego ewangelicyzmu jak i zasłużony polski działacz niepodległościowy oraz ks. Adolf Krempin, administrator filiału izbickiego, pastor parafii w Kole. Po niedzielnym nabożeństwie pod przewodnictwem ks. dra Juliusza Burschego odbyło się ogólne zgromadzenie parafialne, którego celem miało być urządzenie w Izbicy samodzielnej parafii z własnym duszpasterzem, gdyż izbicki filiał liczył już przeszło dwa tysiące dusz, przeważnie rolników, którzy posiadali 6300 morgów ziemi. Najważniejszymi ustaleniami narady było utworzenie z dniem 1 stycznia 1934 roku w Izbicy samodzielnej parafii oraz wybór na pastora nowo utworzonej parafii ks. Ryszarda (Richarda) Kneifla, dotychczasowego wikariusza parafii w Sompolnie. Zebranie parafialne miało znakomitą frekwencję, decyzje zapadały na nim jednogłośnie. Pastor objął funkcję z dniem 1 stycznia 1934 roku, jednakże uroczyste wprowadzenie miało miejsce w dniu 29 września 1934 roku. Tak wspominał on ten dzień: "Instalacja odbyła się 29 września - w dzień św. Michała. Tak życzyła sobie parafia, ponieważ dzień Św. Michała był jednocześnie także dniem wyświęcenia kościoła. Przed 25 laty konsekrowany tam został kościół. Moi rodzice również wzięli udział w tej uroczystości. Teraz moja mama mogła przeżyć objęcie przez jej syna urzędu ewangelicko-luterańskiego duchownego. Wiedziała, że należy to docenić i z tego powodu była związana z moją pierwszą parafią. Dzień św. Michała przekształcił się w ogromną manifestację. Tłum ludzi, jakiego to małe miasto chyba nie doświadczyło. Katolicy mówili o tym dniu "odpust niemiecki". Z grona pastorów oprócz Superintendenta Generalnego pojawili się: Paschke - pod zmienionym nazwiskiem Paszko, długoletni administrator parafii, późniejszy senior wojskowy dla opieki nad żołnierzami wyznania ewangelickiego, Kreutz,Sompolno / Badke, Konin / Ludwig, Chodecz/ Rückert, Przedecz / Kersten, Stawiszyn / Krempin, Koło / Bittner, Dąbie. Przemawiali do zboru podczas nabożeństwa wprowadzającego na cmentarzu w godzinach popołudniowych i na zakończenie ceremonii w kościele. Kazanie wygłosił wprowadzony na urząd pastor. Czuć było powiew wdzięczności, jaki ogarnął parafię. Długo na to czekała. Teraz życie religijne powinno stać się bardziej intensywne."

W zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu zachował się dokument wokacji, rodzaj swoistej umowy pomiędzy pastorem a kolegium kościelnym (obecnie określanej mianem rady parafialnej), która reguluje warunki posługi (w tym finansowo-bytowe). Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć jego treść (zachowana oryginalna pisownia):

"My, Członkowie Kolegjum Kościelnego i Przedstawiciele ewangelicko-augsburskiej parafji w Izbicy Kujawskiej, powołujemy niniejszem na mocy prawa, przysługującego nam podług ustawy, w imieniu całej parafji na naszego pastora i duszpasterza Ks. Ryszarda Kneifla , wybranego na zebraniu parafjalnem, odbytem w dniu 3 grudnia 1933 roku. Co zaś dotyczy obowiązków, które on w swoim urzędzie, jako duchowny będzie miał do spełnienia, to są one całkowicie wyłożone w obowiązującej Ustawie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, jak również w przepisach, które Wysoki Konsystorz już wydał i w przyszłości jeszcze wyda; nie wyliczając ich przeto, lecz zwracając na nie uwagę naszego nowowybranego pastora Ks.Ryszarda Kneifla do sumiennego spełnienia i przestrzegania wszystkich tam wyszczególnionych przepisów obowiązujemy. Mamy niezłomną nadzieję i ufność, że nasz pastor będzie głosił czystą naukę naszego drogiego nam Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wierząco i przekonywująco z kazalnicy i z przed ołtarza, w szkołach, jakoteż w domach, przy kolebkach naszych dzieci, jak też przy grobach naszych zmarłych, że będzie wiernie i prawdziwie udzielał świętych sakramentów i w ten sposób przez nauczanie i napominanie i własny przykład będzie budował w naszej parafji Królestwo Boże, Królestwo prawdy, miłości i pokoju. Spodziewamy się z zupełną pewnością, że nasz pastor, jak prawdziwy pasterz dusz i przyjaciel całej parafji, wiernie i gorliwie będzie pouczał nieświadomych, naprowadzał błądzących na drogę prawdy, pouczał chorych i Słowem Bożem i Świętym Sakramentem pokrzepiał umierających, i będzie swój święty urząd tak wypełniał, aby się mógł ostać przed swojem własnem sumieniem, przed swymi zwierzchnikami i przed Bogiem, który zna i bada serca ludzkie. Ze swojej strony zapewniamy ks.pastorowi Ryszardowi Kneiflowi, jako naszemu pastorowi, wyliczone w załączonym spisie emolumentów dochody i obiecujemy mu, że z należnym poważaniem i miłością we wszystkiem cokolwiek dla dobra Kościoła i parafji pocznie, wiernie wspierać go będziemy i polecamy jego, całą parafję i nas samych opiece i błogosławieństwu Boga."

Publikuję dziś dla Państwa po raz pierwszy dokument wokacji pastora Kneifla oraz dodatkowo:
- pokolorowane, przedwojenne zdjęcia kościoła ewangelickiego (pochodzące najprawdopodobniej z 1937 i 1938 roku), które w czarno-białych wersjach były udostępniane w ubiegłych latach przez Czytelników strony
- pokolorowane i zrekonstruowane cyfrowo zdjęcie ołtarza wykonane najprawdopodobniej w latach 50-tych ubiegłego wieku
- pokolorowane i zrekonstruowane cyfrowo zdjęcie wnętrza kościoła w trakcie odprawianego nabożeństwa
- dwa zdjęcia pastora Kneifla (jedno z okresu młodości, drugie z 1980 roku)

Więcej szczegółów po kliknięciu w zdjęcie lub link do niego kierujący. Zapraszam do komentowania.

BŁAŻEJ NOWICKI[Kościół ewangelicki, 1937 lub 1938 rok]
[Kościół ewangelicki w 1943 roku]
[Kościół ewangelicki w Izbicy Kujawskiej, najprawdopodobniej 1937 rok]
[Kościół ewangelicki z lat 30-tych minionego stulecia]
[Ołtarz we wnętrzu kościoła ewangelickiego w Izbicy Kujawskiej, najprawdopodobniej lata 50-te]
[Wnętrze kościoła ewangelickiego w trakcie odprawianego nabożeństwa]
[Wokacja ks. Kneifla]
[Wokacja ks. Kneifla]
[Ks. Richard Kneifel z okresu młodości]
[Ks. Richard Kneifel w 1980 roku]

[wróć do newsów]Powered by PsNews


izbica-kujawska.com - Izbica Kujawska Online. Niezależny serwis informacyjny gminy i miasta Izbica Kujawska
e-mail: kontakt@izbica-kujawska.com
---------------------------------------------
Copyright 2002-2022 by Błażej Nowicki

Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 13.0.1, Opera 11.10 PL, Google Chrome 10.0.648.133
Kodowanie znaków: utf-8
Zabronione jest kopiowanie kodu źródłowego strony i grafiki bez zgody redakcji !!!

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na takie praktyki.
Podstawa prawna: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Hosting: INFO-CAL
 
Mniejszości wyznaniowe


PARAFIA EWANGELICKO - AUGSBURSKA W IZBICY KUJAWSKIEJ (OBECNIE NIEISTNIEJĄCA)


APEL DO CZYTELNIKÓWŻYDZI W IZBICY KUJAWSKIEJ


Polecane

Izbica do 1945r.

Miasto w latach 1945-89

Izbica obecnie

Czarno-białe w kolorze

Dawne uroczystości

Organizacje

Mieszkańcy

Prace budowlane

Okolicznościowe

Pocztówki

Z lotu ptaka

Panoramy 360o

Panoramy 180o

Mapy

Znane osoby

Zabytki

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne

Okolice


Kod QR

Zeskanuj kod
i dodaj łatwo stronę
Izbica Kujawska Online do swoich kontaktów w smartfonie