Izbica Kujawska Online -- www.izbica-kujawska.com


INFO
Serwis internetowy
Izbica Kujawska Online funkcjonuje jako zarejestrowane czasopismo

[Więcej informacji i kontakt]

Ostatnio na FORUM

Re: Co wam nie podoba w naszym mieście. Dyskusja otwarta
autor: Miroslaw333
data: 15.04.2019
godzina: 15:53
Re: Mechanicy w Izbicy Kujawskiej
autor: Miroslaw333
data: 15.04.2019
godzina: 15:53
Re: Mechanik samochodowy
autor: Miroslaw333
data: 15.04.2019
godzina: 15:52
Wynajmę od kogoś/kupię garaż w Izbicy Kujawskiej
autor: Beata
data: 05.03.2019
godzina: 20:34
Ciemności Izbickie
autor: Banita
data: 21.01.2019
godzina: 16:46

Interesują Cię sprawy Izbicy (...i nie tylko)?

Zabierz głos na
FORUM IZBICA !!!


Wyszukiwarka
w serwisie w Google

Dziennik
Dziś
Imieniny:

Sonda
Jakiego rodzaju działalności/usług brakuje Ci w Izbicy Kujawskiej?
gastronomii (kawiarnia, pub, bar,restauracja)
usług finansowych (doradztwo finansowe, agencje finansowe)
usług prawniczych (notariusz, radca prawny)
usług informatycznych (sprzedaż/naprawa komputerów, projektowanie stron www)
sklepów odzieżowych ze znanymi markami
obiektów rozrywkowych (kino, kręgielnia)

Księga Gości
Zostaw po sobie ślad!

Wpisz się !

Przeglądaj


 
www.izbica-kujawska.com - Strona Główna

Witamy wszystkich na pierwszej, nieoficjalnej stronie poświęconej w całości Izbicy Kujawskiej i jej okolicom. Jest to urocze, niewielkie miasteczko o ponad 600 - letniej historii. Mamy nadzieję, iż strona zachęci Państwa do odwiedzenia naszej miejscowości. Zapraszamy !!!

 
WIADOMOŚCI
Chcesz napisać artykuł? Masz ciekawe zdjęcia? Pasjonuje Cię historia Izbicy Kujawskiej?
Posiadasz jakiś ukryty talent? Napisz! Adres: kontakt@izbica-kujawska.com


Siedemdziesiąt pięć lat Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Dodał: Błażej Nowicki, dnia 06.12.2007, 21:57

4 listopada br. w Pasiece, gmina Izbica Kujawska odbyły się uroczystości 75 - lecia powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pasieka, to rozciągnięta i malownicza wieś, położona na północny-wschód od Izbicy Kujawskiej. W pradziejach, na jej terenie zamieszkiwała ludność kultur ceramiki sznurowej i pucharów dzwonowatych, horyzontu trzcinieckiego. W 1583 r. istniał tam młyn wodny, własność S. Kościeleckiego. Przed 1586 r. wieś była własnością rodu Kretkowskich. W 1634 r. działał w niej „młyn do wsi Nowa Wieś”. W 1662 r. wieś opustoszała. W 1775 r. odnotowano we wsi młyn oraz 9 dymów (dawniej gospodarstwo chłopskie, stanowiące podstawę do obliczania świadczeń podatkowych – przyp. P. N.). W 1779 r. wieś z Budami Pasiecznymi należała do dziedziców Skarbków. To oni właśnie ściągnęli do wsi osadników olęderskich. We wspomnianym roku, Pasiekę zamieszkiwało 85 osób wyznania ewangelickiego. Dzięki zabiegom dziedziców Słubickich, Miączyńskich w latach od ok. 1825 do ok. 1852 do wsi Holendry i sąsiadującego Sokołowa przybyli niemieccy młynarze i sukiennicy. Pasieka zyskała miano kolonii niemieckiej, a takich było bez liku na ziemiach polskich w okresie zaborów, zwłaszcza w dobie Królestwa Polskiego. To główni niemieccy koloniści nakręcali koniunkturę gospodarczą szlacheckich miasteczek. W1838 r. wieś została przyzdobiona w wiatrak koźlak. Przed 1886 r. odnotowano tam 36 dymów, 426 mężczyzn i kobiet w tym 400 wyznania ewangelickiego.

W okresie międzywojennym (1918-1939) ewangelicy augsburscy żyjący w Pasiece, stanowili znaczący odsetek tamtejszej rdzennej ludności. W 1921 r. na ogólną liczbę 339 osób, było tam 280 ewangelików, z tego 259 narodowości niemieckiej i 21 polskiej. Mieszkaniec sąsiedniego Lubomina wspominał, że tuż przed wojną „na trzydziestu ośmiu gospodarzy mieszkały tam tylko dwie polskie rodziny”. W Pasiece funkcjonowała „szkoła rządowa wiejska ogólna początkowa”. Ewangelicy zaś posiadali zorganizowany kantorat (ok. 1912 r.). Obok niego znajdował się cmentarz ( z 2 poł. XIX w.). Wszystkim mieszkańcom Pasieki, w mniejszym bądź większym stopniu, służył pobudowany w latach pierwszej wojny światowej trakt kolejki wąskotorowej Sompolno-Włocławek, z usytuowaną we wsi stacyjką.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pasiece powstała w maju 1932 r. z inicjatywy Stanisława oraz Jana i Edwarda Woźniców, Władysława Jóźwiaka, Jana Mierzejewskiego, Franciszka Chrzanowskiego, Andrzeja i Stefana Musiałów, Jana Gawrysiaka, Wawrzyńca Gańczaka, Jana Świderskiego oraz Edmunda i Hermanna Weigerów (zawiązała się jako OSP Pasieka – Sokołowo). Od 1934 r. siedzibą jednostki była wieś Pasieka. Zrzeszała zarówno Polaków i Niemców i nie była jedyną ostoją życia kulturalnego wsi (funkcjonowało we wsi kółko rolnicze), choć zgodnie z uwagami ówczesnych kronikarzy dziejów straży z pisma „Start” (nr 1/1931), którzy rozumieli „doskonale potrzebę naszych wsi i miasteczek, w których częstokroć jedyną organizacją społeczną jest Straż pożarna, do której w myśl hasła >>miłości bliźniego<< należą chętnie ludzie różnych narodowości i przekonań politycznych [...]”, na pewno była najbardziej znaczącą. Jednym z pierwszych jej naczelników był Niemiec, Herman Wizer. W przededniu wybuchu drugiej wojny światowej, na zebraniu wyborczym, jeden z polskich członków zaproponował, aby do zarządu straży wybierano jedynie Polaków. Podyktowane to było m.in. postawą niektórych Niemców wobec posunięć Hitlera. nie wszyscy jednak w momencie wojny opowiedzieli się za planami III Rzeszy, bowiem w Pasiece byli i tacy, którzy pomimo – jak pisał kilkadziesiąt lat temu historyk – że nie wykazali się współpracą z polskim podziemiem, to jednak udzielali Polakom „pomocy na polu gospodarczym” (pomoc żywnościowa organizowana polskim sąsiadom). Warto nadmienić, że wieś w okresie okupacji nosiła nazwę Bienenau i nadal funkcjonowała w niej straż pożarna, w skład której wchodzili także Polacy.

Po zakończeniu działań wojennych, naczelnikiem OSP został „ojciec – założyciel” Stanisław Woźnica, który wrócił z wysiedlenia (pełnił funkcję w latach 1945-1948). Kolejnymi naczelnikami byli: Zygmunt Lewandowski, Józef Brejczak, Jan Kołodziejski, Bronisław Koralewski, Sylwester Mazurkiewicz, Ireneusz Wojdak i ponowanie B. Koralewski. Pierwszym prezesem w powojennej historii jednostki był Zygmunt Lewandowski. Jego następcami byli kolejno: Antoni Ciesielski, Kazimierz Wajer, Jan Rębowski, Zdzisław Koralewski i Leonard Siarkiewicz. Warto dodać, że ten ostatni w roku jubileuszu jednostki, obchodzi swój własny – ćwierćwiecze pełnienia funkcji prezesa. Obecnie, w skład zarządu OSP Pasieka wchodzą: L. Siarkiewicz (prezes), B. Koralewski (naczelnik), Andrzej Pietrzak (gospodarz), Jan Zawadka (skarbnik), Jan Łuczak (sekretarz).

W powojennym okresie, w związku z tendencją hamowania postaw patriotycznych i inicjatyw społecznych, strażacy z Pasieki niejednokrotnie wykazywali hart ducha, uczestnicząc – poza, rzecz jasna, akcjami pożarniczymi – nie tylko w świętach państwowych, strażackich ale i kościelnych. W 1956 r., jednostka otrzymała nagrodę za wzorowe wykonywanie obowiązków – motopompę. W 1958 r. powołany komitet ( w składzie: Michał Siarkiewicz – przewodniczący, Stefan Matusiak, Jan Pawlak, Józef Brejczak, Jan Zawadka, Michał Łuczak), pomimo skromnego budżetu, rozpoczął budowę remizy strażackiej (wiosna-jesień 1958), angażując i jednocząc mieszkańców wsi. W 1959 r., członkowie – założyciele ufundowali jednostce sztandar. Z początku, za środki transportu służyły strażakom wozy konne, później druhowie „doczekali się” samochodu wojskowego. Po przełomie w latach 90-tych, samorząd gminny zakupił jednostce popularną „nyskę”, która w użytkowaniu jest do chwili obecnej. W 1994 r. odbył się w Pasiece Zjazd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Izbicy Kujawskiej. Uczestniczyło w nim 10 jednostek. W 2001 r., OSP Pasieka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu. W latach 2002-2004, z pomocą samorządu gminnego, dokonano kapitalnego remontu remizy. W tym czasie odnowiono i poświęcono sztandar. W bieżącym roku, również dzięki pomocy samorządu gminnego, utwardzono plac wokół remizy. Założono płyty chodnikowe oraz wyasfaltowano teren. Strażacy z Pasieki, oprócz tego, że wielokrotnie zajmowali wysokie miejsca w strażackich zawodach gminnych i powiatowych, dali się również poznać na niwie społecznej, czy w dziejach samorządu gminnego. Pełnili niejednokrotnie zaszczytne funkcje: komendanta gminnego, delegatów na sejmik wojewódzki, radnych, sołtysów, pracownika samorządowego.

W dniu obchodów uroczystości 75-lecia (04.11.2007), na godzinę 13.30 zaplanowano zbiórkę jednostek przy remizie w Pasiece. Na czas i miejsce stawiły się poczty sztandarowe jednostek z gminy Izbica Kujawska (OSP Izbica Kujawska, OSP Błenna, OSP Mchówek, OSP Naczachowo, OSP Świętosławice, OSP Świszewy, OSP Wietrzychowice) i ościennej (OSP Skaszyn), a także poczty sztandarowe Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Izbicy Kujawskiej oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Zarządu Koła w Izbicy Kujawskiej. Cała uroczystość obsługiwała dźwiękami orkiestra strażacka OSP Izbica Kujawska pod batutą kapelmistrza, Dariusza Zdzienickiego. O godzinie 14.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św., koncelebrowana w intencji strażaków przez proboszcza parafii izbickiej, ks. prałata Leonarda Fica. Odprawiona została w miejscowej kaplicy, utworzonej z inicjatywy mieszkańców na czele z Romanem Klimczewskim. w uroczystym nabożeństwie, poza strażakami, mieszkańcami wsi i zaproszonymi gośćmi, uczestniczył kapelan straży izbickich, ks. dziekan Waldemar Pasierowski, natomiast druh J. Łuczak – w stosownym jego momencie – odczytał listę wszystkich zmarłych strażaków w historii 75 lat OSP Pasieka.

Po mszy, defilada złożona z pocztów, pod przewodnictwem komendanta gminnego, Kazimierza Węgierskiego oraz pozostali uczestnicy udali się pod mury remizy, gdzie dokonano otwarcia uroczystości 75-lecia. Prezes OSP Pasieka, L. Siarkiewicz, odczytał kronikę, przybliżając zebranym historię tej niewielkiej, acz aktywnej przez dziesięciolecia jednostki. Kolejnym punktem programu była ceremonia wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom z Pasieki. Z pewnością była to chwila podniosła i pełna wzruszeń, zwłaszcza, że na moment zapomniano choćby o konflikcie pokoleń, czy trudzie przygotowań uroczystości i zarówno młodsi jak i starsi stażem, z błyskiem w oku i z porozumiewawczym mrugnięciem, poczuli się nawzajem – nawet i odświętnie – jedną wielką bracią.

Po tej emocjonalnej dawce, głos zabrali goście, przedstawiciele władz różnego szczebla. Pomiędzy godziną 16.15 a 17.00, wystąpili m.in.: przedstawiciele zarządu powiatowego i gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, radni województwa kujawsko-pomorskiego, starosta i przewodniczący rady powiatu włocławskiego ziemskiego.

Samorząd gminny reprezentowali burmistrz gminy i miasta, Bogdan Sadowski oraz przewodnicząca rady, Zofia Warda. Burmistrz Izbicy Kujawskiej, B. Sadowski w swej przemowie powinszował strażakom z okazji jubileuszu 75-lecia, życząc im wielu sukcesów w dalszej służbie. Nieoficjalnie, bo na kilka dni przed zebraniem komisji odbiorczej w związku z zakończeniem inwestycji infrastrukturalnej, pogratulował wszystkim mieszkańcom Pasieki nowego odcinka drogi (2752 mb.), wybudowanego ze środków gminnych i wojewódzkich w ramach Funduszu Wsparcia. Przedstawicielowi szacownych jubilatów – prezesowi OSP Pasieka, został wręczony okolicznościowy puchar i dyplom. Nie był to jedyny podarunek od zaproszonych władz dla strażaków z Pasieki. Zabawną dykteryjkę przytoczył przewodniczący rady powiatu, Stanisław Budzyński, który wręczając prezent oznajmił: „Kiedyś, jak o strażak OSP Zgłowiączka przyjechałem pożyczyć od was pompę. Dziś jako przedstawiciel starostwa przywiozłem wam za to ... buty”. Wypowiedź ta całkiem nieźle rozbawiła zamarzniętą publiczność.

Uroczystości zakończyły się sowitym, ciepłym poczęstunkiem, co zostało odebrane wśród zaproszonych gości nad wyraz z radością, bowiem – jak wspomniano wyżej – aura pogodowa tego dnia nie za bardzo sprzyjała. Dlatego też, dopiero w suchym i ciepłym pomieszczeniu remizy, w trakcie poczęstunku, można było doczekać się występu zespołu „Izbiczanki”, a więc członkiń Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich z Izbicy Kujawskiej, pod kierownictwem Jadwigi Kosmeckiej i Teresy Biernackiej, a także mini-programu marszami uściełanego, w wykonaniu orkiestry strażackiej z Izbicy Kujawskiej.

Druhowie! Siedemdziesiąt pięć lat „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” za Wami. Jeszcze tylko ćwierć wieku i wtedy będzie większy powód do dumy, bo okrągła...Trwajcie więc w tej tak trudnej i odpowiedzialnej służbie. I miejcie się na baczności, bo za dwadzieścia pięć lat Wasza obecność na jubileuszu bezwzględnie obowiązkowa!

tekst: PRZEMYSŁAW NOWICKI

źródło: Extra Kujawy, nr 18/2007, s. V.
[wróć do newsów]Powered by PsNews


izbica-kujawska.com - Izbica Kujawska Online. Niezależny serwis informacyjny gminy i miasta Izbica Kujawska
ul. Polna 2 m. 3, 87-865 Izbica Kujawska
e-mail: kontakt@izbica-kujawska.com
---------------------------------------------
Copyright 2002-2019 by Błażej Nowicki

Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 13.0.1, Opera 11.10 PL, Google Chrome 10.0.648.133
Kodowanie znaków: utf-8
Zabronione jest kopiowanie kodu źródłowego strony i grafiki bez zgody redakcji !!!

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na takie praktyki.
Podstawa prawna: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Hosting: INFO-CAL
 

Mniejszości wyznaniowe


PARAFIA EWANGELICKO - AUGSBURSKA W IZBICY KUJAWSKIEJ (OBECNIE NIEISTNIEJĄCA)


APEL DO CZYTELNIKÓWŻYDZI W IZBICY KUJAWSKIEJ


Polecane

Izbica do 1945r.

Miasto w latach 1945-89

Izbica obecnie

Dawne uroczystości

Organizacje

Mieszkańcy

Prace budowlane

Okolicznościowe

Pocztówki

Z lotu ptaka

Panoramy 360o

Panoramy 180o

Mapy

Znane osoby

Zabytki

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne

Okolice


Ogłoszenia
OGŁOSZENIA

Każdy ma możliwość zamieszczania darmowych ogłoszeń na stronie. Zarejestruj się !


[Rejestracja]
[Ogłoszenia]


Kod QR

Zeskanuj kod
i dodaj łatwo stronę
Izbica Kujawska Online do swoich kontaktów w smartfonie